Amfiteáter Trnovce - Myjava
myjavafestival@gmail.com

Podpor festival

Náš festival je 100% nezisková akcia. Chceme, aby k nám mohol prísť každý a tak sme sa rozhodli, že vstupné naň bude iba dobrovoľné. K naplneniu tejto vízie však potrebujeme ochotných darcov, preto sa na Vás obraciame s prosbou o finančný dar.

 Sponzorský finančný dar / príspevok nám môžete poslať na účet občianskeho združenia Sluha, ktoré nás spolu s OZ Kámen Úhelný (česká strana) zastrešuje. Sluha je organizáciou, ktorá sa hlási k odkazu života a diela sestier Royových, k ich práci na poli sociálnom, duchovnom a národno-kultúrnom.

Číslo účtu: 1015619003/1111
Variabilný symbol: 17082019
Kód banky: 1111
Názov banky: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
IBAN: SK4411110000001015619003

Budeme vďační za akúkoľvek finančnú podporu a veľmi si vážime Vašej ochoty podporiť práve túto akciu.

Do poznámky napíšte svoje meno, v prípade firmy jej názov a na email: myjavafestival@gmail.com pošlite svoje údaje s logom firmy. My Vám obratom pošleme potvrdenie, že sme Váš dar prijali, prípadne sponzorskú / darovaciu zmluvu. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás môžete kontaktovať na našu emailovú adresu, radi Vám odpovieme. Viac informácii o festivale nájdete na našej webovej stránke http://myfest.sk/.

 

 

Festival podporili

Ďakujeme!